Als arbeidsmediators en vertrouwenspersonen begeleiden wij u graag 

Ervaart u als werkgever of werknemer problemen op de werkvloer, beïnvloedt dat uw gezondheid of plezier in uw werk, dan kunnen wij u begeleiden en samen onderzoeken wat er speelt. Een mediationproces kan u weer houvast en regie geven in wat voor u wel 'werkt' en daarmee leiden tot een goede samenwerking of andere oplossingen.

Werk en Mediation is een samenwerkingsverband van onafhankelijke mediators. Vanuit een ieders eigen mediationpraktijk bieden wij u als ervaren MfN geregistreerde mediators begeleiding in het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen. 

De meerwaarde van mediation is

  • Regie in eigen handen houden
  • Gezamenlijk gedragen oplossingen
  • Het voorkomen van een gerechtelijke procedure
  • Mediation bespaart tijd en kosten

Werk en Mediation biedt begeleiding in

  • Ziekte door een arbeidskwestie
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Disfunctioneren/ontslag
  • Teammediation/samenwerking
  • Andere arbeidskwesties