reino

Reino Meinema: “Ik heb veel ervaring met het bemiddelen in arbeidssituaties, meestal om mensen weer met elkaar in gesprek te krijgen en samen tot oplossingen te komen ter verbetering van de werksfeer, samenwerking en resultaten. Soms ook om afscheid van elkaar te nemen maar dan wel op een goede wijze vanuit verbinding en niet vanuit een conflictsituatie. Dat vraagt om vertrouwen, kennis van zaken en doorpakken.”

Reino Meinema werkt samen met de mediators van “Werk en Mediation” en is daarnaast eigenaar van Meinema Mediation, werkzaam vanuit Noord Nederland en een ervaren register mediator o.a. in arbeidszaken geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland (MfN).  Reino Meinema is gespecialiseerd in vastzittende conflicten (team/samenwerking) waar soms integriteitskwesties en grensoverschrijdend gedrag een rol in speelt. Dat vraagt een specifieke aanpak en kennis van zaken. Daarnaast is zij gecertificeerd vertrouwenspersoon, ingeschreven in het register van de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen www.lvvv.nl.

Missie, visie en kernwaarden

“Ik wil als mediator bijdragen aan een samenleving waarin het conflict op een andere wijze benaderd wordt. Niet als taboe maar als ontwikkeling en winst voor partijen. Het conflict wat kan bijdragen aan persoonlijke bewustwording, verandering en verbetering. Ook bij ernstige conflicten op de werkvloer is winst te behalen. Een conflict is vaak een transformatieproces. Als mediator wil ik de kern van een conflict in een vlot tempo samen met partijen blootleggen. Dat is nodig om tot oplossingen te komen. De neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator is daarbij natuurlijk cruciaal.”

Mijn kernwaarden als mediator zijn: grondig en gedreven, open en transparant, veilig en vertrouwd en als laatste we doen het SAMEN.

De contactgegevens van Reino Meinema zijn: 0623417877 en 058-2010062

www.meinemamediation.nl

“Mediation biedt een geweldig goed kader om problemen tussen mensen bespreekbaar te maken”.

Vraag stellen
LOG-Registermediator