werkwijze

Werkwijze Werk en Mediation

Wilt u contact met Werk en Mediation, dan kunt u ons telefonisch, per mail of via onze website bereiken. Een intake kan telefonisch of op locatie. De intake is vrijblijvend en kosteloos. Werk en mediation bestaat uit drie mediators. De mediators zijn werkzaam in de regio's Midden- en Noord-Nederland.

Intake

Tijdens de intake zal de mediator kort kennismaken en de procedure bespreken. Ook is er voldoende ruimte voor vragen. Tarief, bijkomende kosten, locatie en geschatte duur van de mediation zijn onderdeel van de intake. De inhoud van het conflict wordt pas tijdens de eerste mediationbijeenkomst besproken.

Start mediation

Een mediation start zodra er door beide partijen en de mediator een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om het conflict door middel van mediation op te lossen. De mediation vindt plaats op een vooraf afgesproken datum, tijdstip en neutrale locatie. Een gesprek duurt maximaal anderhalf uur. De praktijk leert dat er gemiddeld na drie gesprekken resultaat wordt bereikt.

Tijdens de mediation

Geheimhouding en het waarborgen van de privacy van de deelnemende partijen vindt plaats overeenkomstig de gedragsregels. De geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de mediation van kracht. Wij kunnen elkaar vervangen tijdens vakanties en ziekte. Dit gebeurt alleen na overleg en met toestemming van alle deelnemende partijen. Lopende gerechtelijke procedures worden opgeschort tijdens de mediation en een mediation kan altijd beeindigd worden, partijen houden hierin zelf de regie.

Afronding

Het is de taak van de mediator om de afspraken van partijen goed vast te leggen in een overeenkomst. Mochten partijen er samen niet uitkomen met mediation dan bepalen partijen zelf hoe ze verder willen en wat de vervolgstappen zijn.

“Soms kun je een probleem het beste oplossen door er geen probleem meer van te maken”

Vraag stellen
LOG-Registermediator