white-black-spheres-2
 
 
IJda Terpstra: "Samenwerking en relaties is wat mensen (ver)bindt. Ieder mens is uniek met eigen normen, waarden, behoeftes en verwachtingen. Wanneer deze verstoord worden of niet helder zijn, kan er een conflict ontstaan. Wat mij aanspreekt is dat mensen elkaar weer in het midden weten te vinden. Als ze willen. Niet makkelijk, wel haalbaar".

Mediation is een vorm waarin mensen zelf de regie houden, de sleutel in handen hebben vastzittende patronen open te breken en opnieuw de samenwerking te bereiken. Of op een respectvolle manier de werkrelatie te beëindigen waar beide partijen achter kunnen staan. Mediation kan helpen weer oprecht naar elkaar te luisteren, de ander te horen en te zien.

Binnen het bedrijfsleven en de financiële sector op het gebied van human resources en business management ben ik zelf ruim 20 jaar een grotendeels tevreden medewerker in loondienst geweest. In diverse functies te maken gehad met arbeidskwesties als ontslag, (dis)functioneren, (langdurig) ziekteverzuim, reorganisatie, re-integratie trajecten en bemiddelen in conflictsituaties. Het ondernemen en de grotere vrijheid bleef trekken. Het opgeven van de zekerheid en veiligheid van een loondienstverband met een goed salaris elke maand was een keuze. In de basis is er bijna altijd sprake van zich niet meer gewaardeerd voelen op de werkvloer met als gevolg verwijdering in de communicatie en samenwerking. In (sluimerende) arbeidsconflicten voelen medewerkers zich vaak onheus bejegend of er is sprake van ongewenst gedrag. Naast mediator ben ik werkzaam als vertrouwenspersoon op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties, aangesloten bij het www.lvvv.nl .

"Werkwijze, kernwaarden"

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een daadkrachtige en omgangsgerichte aanpak met ruimte voor onderliggende emoties, belangen en standpunten. Na een eerste sessie is vaak al helder waar het om gaat en zijn de eerste contouren van oplossingen zichtbaar. Uit ervaring blijkt dat mediationtechnieken en interventies kunnen zorgen voor verdieping en kwaliteit in de samenwerking of relatie. Graag begeleid ik u als mediator in het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen. De insteek is de nadruk te leggen op ieders eigen verhaal en de onderlinge communicatie. Waar nodig een confronterende aanpak, deze aanpak vertaalt zich in doorvragen op de juiste momenten om de dingen die juist niet gezegd worden boven tafel te krijgen. De non-verbale communicatie speelt hierin mede een belangrijke rol. Vanuit het platform Werk en Mediation werken wij samen als extern en onafhankelijk MfN geregistreerde arbeidsmediators. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over mijn werkwijze, dan kunt u mij bellen: 06-21855077 of mailen: info@terpstramediation.nl voor een vrijblijvende intake van een half uur. Wel zo prettig elkaar eerst te ontmoeten en te onderzoeken wat u nodig heeft. Terpstra Mediation: Mijn motto samen met u: “Betrokken, Persoonlijk, Samen vooruit”

“Uw probleem ombuigen naar een oplossing"

Vraag stellen
LOG-Registermediator